Periyodik Muayene Başvuru Formu

Periyodik Muayene Yapılacak Ekipmanlar

Vinç
Gezer Köprülü Vinç
Portal Vinç
Mobil Vinç
Caraskal
Transpalet
Forklif

SAFETBAG Tarafsızlık Beyanı

Ben (aşağıda imzası bulunan) Safetbag Den. Hiz.Tic. Ltd. Şti. adına gerçekleştireceğim hizmetlerde, Safetbag Den. Hiz.Tic. Ltd. Şti. ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her türlü etkileşimden uzak durarak tarafsız ve bağımsız davranacağımı,

Ortağı ve/veya yetkilisi bulunduğum Safetbag Den. Hiz.Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilecek muayene ve raporlama hizmetleri kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı tedarikçisi, montajcısı satınalıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımı,

Müşteri ile aramda potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağımı,

Safetbag Den. Hiz.Tic. Ltd. Şti. bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatime veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağımı,

Safetbag Den. Hiz.Tic. Ltd. Şti.’te çalışan personelin hiçbir kuruluş ile çıkar ilişkisi içerisine girmesini talep etmeyeceğimi, çıkar sağlayıcı herhangi bir talep gelmesi durumunda bu talebi kesinlikle reddedeceğimi,

Safetbag Den. Hiz.Tic. Ltd. Şti. San. Tic. Ltd. Şti tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde ve müşterilere ait her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem vereceğimi,

İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan iş taleplerine aynı şekilde hizmet verilmesini sağlayacağımı, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, vb) talep etmeyeceğimi ve Safetbag Den. Hiz.Tic. Ltd. Şti. Ltd. Şti.’nde uygulanmakta olan tüm prosedürlere ve uluslararası standartlara ayırım yapmaksızın uyulmasını sağlayacağımı,

Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı takdirde konu ile ilgi olarak İstanbul Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul ederim.

SATETBAG