Türkak 17020 Periyodik Muayene

6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak koşulu ile iş güvenliği uzmanlarının da belirtmiş olduğu risk analizindeki değerlendirmeler ışığında işverenler işletmelerindeki ekipmanlarının periyodik muayenelerini & kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

Her bir ekipmana ait özel muayene & kontrol standartlarına göre gerçekleştirilmesi gerekmektir. İş ekipmanının teknik özelliklerine göre muayene & kontrol uygulamalarını icra edecek olan denetim personellerinin belirli uzmanlık & ihtisas sahibi olmaları, bu konuyla alakalı tüm eğitimleri alarak mevzuatların & standartların talep ettiği tüm temel kriterleri sağlayabilecek nitelikte bir kalifikasyona sahip olmaları gerekmektedir.

Safetbag A tipi Muayene kuruşu olarak, teknik tüm hizmetlerinin güvenirliliğini, yeterliliğini onaylamak, kurumsallaştırmak amacı ve maksadıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde “Kaldırma ve İletme Ekipmanları, “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir, hizmetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Kaldırma ve İletme Makineleri: Köprülü Vinç, Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Portal Köprülü Vinç, Mobil Vinç, Caraskal, Forklift, Transpalet konularında periyodik kontrol hizmeti vermekteyiz.

Firmamız bu bağlamda dünyada kabul görmüş LEEA ve ILAMA üyesi bir kuruluştur.

 

FORKLIFT PERİYODİK MUAYENE

Genelde ağır yükleri kaldırmak için ve bir araca veya bir rafa kaldırmak için kullanılan iş makineleridir. Günümüzde en yoğun şekilde kullanılan istifleme aracıdır. Ağır yüklerin ilettikleri için düzenli olarak kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; olası bir kaza riskine karşı düzenli olarak kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde, araçların sınıflarına göre periyodik kontrol sırasındaki yapılacak işlemler ve yararlanılacak standartlar açıklanmıştır. Buna göre forkliftlerin yılda bir defa kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrollerin yapılması esnasında kullanılan standartlar şunlardır;TS 10689 , TS EN 1757-2, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074, FEM 4.004


 

TRANSPALET PERİYODİK MUAYENE

İstifleme araçları arasında en çok kullanılanlardan birisidir. İnsan gücü ile ve motor gücü ile çalışan farklı tipleri mevcuttur. Yük taşımak için dizayn edilmiştir. Taşıma esnasında oluşabilecek olası kazaları önlemek varsa aksaklıklarının giderilmesi gerekir. İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde açıklanmış olduğu üzere senede en az bir defa periyodik kontrol yapılması zorunludur. Bu kontrollerin yapılması esnasında kullanılan standartlar şunlardır;

TS 10689, TS EN 1757-2, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055

 

CARASKAL PERİYODİK MUAYENE

Herhangi bir yükü bulunduğu konumdan alıp farklı bir yere taşıyan ve bırakan makine çeşitleridir. Bu makineler yük altında çalıştığı için tehlikeli çalışma ortamları oluştururlar. İş ve çalışan açısından sağlıklı bir ortamda iş yapılabilmesi için güvenlik kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Gerek boyutsal özellikleri gerek bakımının kolay olması sebebiyle çoğu çalışma alanında kullanılırlar. İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde açıklanmış olduğu üzere senede en az bir defa periyodik kontrol yapılması zorunludur. Caraskal muayenesi ve gerekli testlerin yapılmaması halinde; sorumluluğun çalışanlarda değil, işverende olacağı unutulmamalıdır. Bu kontrollerin yapılması esnasında kullanılan standartlar şunlardır;

TS EN 12385-3 +A1, TS EN 13157 +A1, TS EN 818-6 +A1, TS EN 1757-2.

 

VİNÇ PERİYODİK MUAYENE 

 

Kaldırma ve iletme ekipmanları arasında yapısı ve görevi itibariyle sürekli kontrol altında tutulması gereken araçlardır. Kapasiteleri ve taşıdığı yükler göz önüne alındığında; çalıştırılırken, bakımında ve periyodik muayenesinde çok dikkatli olunmalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; olası bir kaza riskine karşı düzenli olarak kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur. Kontrollerin yapılması esnasında kullanılan standartlar şunlardır;

TS 10116, TS 12385-3 +A1, TS EN 13157 +A1, TS ISO 4309, TS ISO 12480-1. 

 

MOBİL VİNÇ PERİYODİK KONTROL